NFP và Forex: NFT là gì và cách giao dịch nó như thế nào?

Đánh giá chất lượng danh mục đầu tư phi tài chính là quan trọng trong mọi môi trường kinh tế. Ngay cả trong thị trường tài chính, nơi mà lãi suất danh nghĩa được tuân thủ chặt chẽ bởi các biện pháp can thiệp của chính phủ và ngân hàng trung ương để duy trì khả năng cạnh tranh, thì khả năng phán đoán chất lượng cũng đóng một vai trò quan trọng. Trên thực tế, đó là phẩm chất cần thiết để đạt được lợi ích dài hạn tối đa từ chính sách tiền tệ. NFP, giao dịch tương lai phi tài chính là một kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận tối đa trên danh mục đầu tư của họ bằng cách giao dịch trên thị trường tiền tệ.
Danh mục đầu tư tương lai phi tài chính (NFFP) là một giải pháp thay thế cho các công cụ tài chính truyền thống như trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa và quỹ tương hỗ. NFP sử dụng thông tin do nhà đầu tư cung cấp về các loại tài sản để có được kiến ​​thức về xu hướng thị trường hiện tại và kỳ vọng trong tương lai. Lợi ích thu được từ các giao dịch thành công do nhà giao dịch sử dụng NFP thực hiện không được chuyển ngay sang giá trị của đồng tiền tương ứng. Thay vào đó, những lợi ích này được gộp lại khi chúng liên quan đến hiệu suất của danh mục đầu tư cơ bản về giá trị tiền và lãi suất theo thời gian. Do đó, trong khi các khoản lỗ do một loại tiền tệ phát sinh sẽ giảm xuống bằng một loại tiền tệ khác, sự kết hợp của hai loại tiền này trên tất cả các loại tiền tệ sẽ mang lại lợi nhuận nhất quán và đáng tin cậy cho nhà đầu tư.
Trong khi dữ liệu lịch sử có sẵn để hỗ trợ việc hình thành chiến lược, NFP không dựa vào giá trị hiện tại của danh mục đầu tư cơ bản để định giá các loại tài sản khác nhau. Điều này làm cho quá trình định giá ngoại hối và các thị trường khác dễ dàng hơn đáng kể so với trường hợp của các công cụ tài chính truyền thống. Do lãi suất trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thị trường hàng hóa trong nước, mức độ rủi ro chung liên quan đến các loại tài sản khác nhau cũng được xem xét.
Một ưu điểm chính khác của NFP là nó tạo điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhiều cặp tiền tệ khác nhau có thể được giao dịch song song giữa nhiều đối tác mà không sợ rủi ro ngoại hối bất lợi. Một ưu điểm khác là NFP làm giảm sự biến động tổng thể của thị trường ngoại hối bằng cách đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp giao dịch khác nhau.
Một nhược điểm lớn của NFP là thông tin được sử dụng để định giá ngoại tệ của nó phần lớn không chính xác. Các phương pháp tiếp cận ngoại hối dựa trên giá trị dễ bị sai sót và kém chính xác hơn so với các phương pháp dựa trên phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Ngoài ra, do không đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ được giao dịch, sự sụt giảm đột ngột và lớn trong bất kỳ cặp cụ thể nào cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể trong các cặp khác. NFPs cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, diễn biến chính trị và các rủi ro bên ngoài khác ngoài việc ảnh hưởng đến giá trị của danh mục đầu tư ngoại hối.
NFP có thể được sử dụng để quản lý rủi ro trên tất cả các loại tài sản. Nó cung cấp một giải pháp thay thế cho các phương pháp quản lý rủi ro truyền thống như sử dụng lệnh cắt lỗ và lệnh nhập tự động trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, NFP phù hợp hơn cho giao dịch vừa và nhỏ so với khối lượng giao dịch lớn hơn.

Categories: Bài viết